نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری بیست و چهار

سررسید و سطوح دسترسی
ایمیل، پیامک و تماسهای تلفنی
پرونده ها (ثبت اطلاعات اشخاص، کالا و خدمات)